Trang chủ   Tin tức   Mèo ðực   Mèo cái   Mèo bán   Mèo con   Thư viện   Liên kết   Liên hệ

 
~ neuter ~

2x Nomimation

~ past breeding cats ~

FIFe SUPREME CHAMPION
FIFe JUNIOR WINNER

Best of Best
4x Best in show male
5x Best in show Kitten
21x Nomimation
Best Persian Cat in Special Persian show Zilina
Best Head in Special Persian show Zilina
Best Coat in Special Persian show Zilina
4th Best Adult Cat in Czech Republic

now lives in Ho Chi Minh city

INTERNATIONAL CHAMPION

now lives in Ho Chi Minh city

now lives in Ho Chi Minh city

FIFe CHAMPION

persian red tabby

~ in loving memory ~

 Achlin-Ve' Inferno of Dore-Diamond

 PL*Bagira Benito of Dore-Diamond

Cherry ze Støíbrné Olivy of Dore-Diamond

LTCH Elizabeth of Dore-Diamond

D'Eden Lover Houlala of Dore-Diamond

Planet Love Snowqueen of Dore-Diamond

CH Happy Kitty of Eszenyisis, CZ

D’Eden Lover G’Tabitha

 

 

~ MENU ~